• Giao hàng nhanh chóng
  • Sản phẩm chất lượng
Giỏ hàng của bạn 0
0
Tổng cộng: $0
Thanh toán

Quy định về việc đặt các sản phẩm rượu/bia tại Viet Pho Supermarket

Theo Liquor Act 2007 tại NSW, việc bán hoặc cung cấp rượu/bia cho cá nhân dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật.

Đối với việc bán hàng được thực hiện tại NSW, việc bán rượu/bia từ trang web này được cấp phép theo số giấy phép: LIQP770017420. Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo người nhận hàng từ đủ 18 tuổi trở lên khi giao hàng. Trong trường hợp người nhận hàng chưa đủ 18 tuổi thì nhân viên vận chuyển có quyền từ chối giao hàng và yêu cầu người nhận hàng đúng đủ tuổi quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website NSW